مشاهده ویدئوهایی از زیبایی های دهکده گردشگری حیران

Heyran Tourism Village

 
 

امکانات دهکده گردشگری حیران

 
 

 هتل حیران

 
 

 دهکده گردشگری حیران؛ تفریحات

 
 

قایق الکترونیکی و امکانات دهکده  گردشگری حیران

 

دهکده گردشگری حیران؛ تله کابین حیران در مه

 
 

دهکده گردشگری حیران

 
 

تله کابین فندقلو

 

 تله کابین حیران در برف

 
 

دهکده گردشگری حیران

 
 

 زیپ لاین و سورتمه دهکده گردشگری حیران