ترامپولین

ترامپولین در لغت به معنی بلند و محکم پریدن است و در عام با نام تشک پرش درجا و یا جامپینگ شناخته می شود. این وسیله از دیرباز در جهت تقویت انعطاف و چالاکی ورزشکاران فعال در زمینه ژیمناستیک مورد استفاده قرار می گرفته است.
در سالیان اخیر نه تنها به عنوان تفریح خردسالان بلکه جهت استفاده ورزشکاران در رشته های مختلف ورزش هوازی مانند ایروبیک؛ پیلاتس؛ زومبا و همچنین توانبخشی به سالمندان در مراکز فیزیوتراپی نیز استفاده می شود.

در مجموعه دهکده گردشگری حیران برای تفریح و شادی بسیار زیاد بزرگسالان و کودکان این تجهیزات نصب و استفاده می گردد.