سایر امکانات تفریحی و رفاهی

مجموعه دهکده گردشگری حیران دارای امکانات بسیار متنوعی از قبیل سرسره های بادی برای کودکان؛ قلعه بادی برای کودکان؛ پارکینگ های بسیار زیاد که برای تفریح و سرگرمی همه اقشار جامعه از پیر و جوان؛ زن و مرد؛ کودک و نوجوان می باشد.